Glassprickor pga värme och kyla

Värmesprickor i isolerglas uppkommer när det uppstår för stora temperaturskillnader över glasets yta.

Då en del av en glasyta värms och utvidgas uppstår dragspänningar mot den del av glaset som har lägre temperatur och sprickor kan uppstå.

Detta kan ske redan vid 35-40° temperaturskillnad över glaset.

Sprickorna som uppstår har alltid ett typiskt utseende och har sin början 90°mot glaskanten som sedan kan övergå till flera sprickor längre ut på glasytan.

De kan variera från enstaka till flera beroende på hur kraftigt ”värmechock” som glaset utsatt för. Isolerglas med låga u-värden och energiglas är extra känsliga då de snabbt kan värmas upp av solljus.

Risken för värmesprickor på grund av solljus eller skuggning är störst tidig vår och sen höst då utetemperaturern är låg på natten och solvärmen träffar glaset på morgonen. Värmesprickor i glas benämns också som termiska sprickor.

Energyblinds skall därför vara 100% uppe alternativ 100% nere.